Til Motorhistorisk Samråds kontaktpersoner, til fordeling og publicering

Nyhedsbrev til medlemsklubberne - September 2023
(Udsendes til abonnenterne 1. september 2023)
Har du spørgsmål om dit køretøj, er det ikke lige meget hvilke veje til myndighederne du vælger
Er Styrelser en forkortelse af ”forstyrrelser”?

Mange vil sikkert mene det, for hvis man skal finde ud af hvilken styrelse, der behandler et historisk køretøj, er der ofte forvirring med hensyn til hvem, der er myndighed, om hvor man skal henvende sig og ikke mindst, hvad man skal gøre, hvis ens sag havner i ”mudder”.

Det efterfølgende vil kun fokus på historiske køretøjer, altså hverken leasingbiler, elbiler eller køretøjer yngre end 30 år.

Lad mig slå fast, at der er 4 forskellige situationer, hvor myndighederne har retten.


  1. Økonomi (primært afgifter, ikke Told der hører under Toldstyrelsen) hører under Motorstyrelsen, som er en selvstændig styrelse under Skatteforvaltningen, der er en fællesbetegnelse for 7 styrelser under Skatteministeriet
  2. Teknik hører under Færdselsstyrelsen, som er en selvstændig styrelse under Trafik- og Boligministeriet
  3. Miljøbidraget der bruges til udbetaling af skrotningsgodtgørelse, opkræves af forsikringsselskaberne og administreres af organisationen Miljøordningen for biler, på vegne af Miljøstyrelsen.
  4. Toldsyn, eller Registreringssyn varetages af synshallerne (som hører under Færdselsstyrelsen) på vegne af Motorstyrelsen.


Motorstyrelsen
Motorstyrelsens myndighedsområde dækker vægtafgift, registreringsafgift og før i tiden brændstofafgift. For køretøjer, der runder 35 år ændres vægtafgiften automatisk til 25% af det fulde beløb ved den efterfølgende opkrævning. Det er ligegyldigt om bilen er godkendt til veterankørsel, med de begrænsninger, det har, eller som almindelig hverdagsbil. I det sidste tilfælde gælder den almindelige regel om to år mellem syn.

Ved toldsyn udarbejder synsstedet en beskrivelse af køretøjets stand, kilometer, eventuelle ombygninger eller ændringer, som kan have betydning for værdifastsættelsen. Disse informationer bliver indberettet til Det Digitale Motorregister (DMR), og når ejeren af køretøjet anmoder om at få det synede køretøj vurderet, sørger Motorstyrelsen for at finde lignende eksempler, og fastsætter et afgiftsgrundlag. Er man ikke enig, kan man klage. Man kan også på forhånd anmode Motorstyrelsen om bindende svar på afgiftsspørgsmål, men der kan være lang sagsbehandlingstid på sådanne svar..

Færdselsstyrelsen
Færdselsstyrelsen beskæftiger sig med tekniske og færdselssikkerhedsmæssige spørgsmål. Tidligere havde vi Statens Bilinspektion, men i 2005 blev området liberaliseret og de synshaller vi kender i dag er alle godkendt af Færdselsstyrelsen.

Veteranbiler skal synes hvert 8. år, hvis de er registreret til veterankørsel. Er man ikke i stand til at få sit historiske køretøj klargjort til syn til tiden, kan man frem til synsindkaldelsen modtages bede om udsættelse. De respektive dokumenter herfor findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Et veteransyn følger de regler, der forefindes i den til enhver tid opdaterede synsvejledning. Denne vejledning kan også findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Der er dog visse områder, f.eks. CO2 udledning, ABS bremser, airbags, partikelfilter og andet, som ikke gælder for historiske køretøjer, hvis de ikke havde det fra ny, eller er blevet godkendt som eftermonteret. Endvidere foreskriver Færdselsloven, at køretøjer, der er synet første gang før den 1. januar 1951, kun skal føre lys i lygtetændingstiden. Lygtetændingstiden defineres som tiden mellem solnedgang og solopgang samt i tåget og usigtbart vejr.

Tekniske og kosmetiske ombygninger af et køretøj kan dog også have betydning for registreringsafgiften, som administreres af Motorstyrelsen: Dersom en synshal er usikker på, om et køretøj er ombygget mere end de fastsatte regler (rød-gul-grøn), kan synshallen videresende køretøjet til en teknisk tjeneste, som så gennemgår køretøjet for eventuelle tekniske uregelmæssigheder, laver tests for at se, om køretøjet er sikkert i forhold til de almindelige sikkerhedsregler for motorkøretøjer. Viser det sig, at køretøjet er blevet ombygget ud over det tilladte, vil køretøjet miste sin afgiftsmæssige identitet. Det medfører, at den afgift, der en gang er blevet betalt går tabt, og man skal betale ny afgift. Dette indrapporteres til Motorstyrelsen, som herefter udregner den nye afgift.

Miljøstyrelsen
Miljøafgiften (skrotningsgodtgørelse) opkræves som nævnt ovenfor af forsikringsselskaberne i forbindelse med den lovpligtige ansvarsforsikring. Præmien udgør for øjeblikket 84 kr. om året, og blev indført i 1999. Pengene overføres til Miljøordning for biler, som så siden står for udbetaling af skrotningspræmien.

Opsamling:
Selv om styrelserne er sat i verden for at administrere regler med vidt forskellige formål, kan der – i kraft af den fælles genstand for reglerne – opstå både overlap og spørgsmål om afgrænsningen af de enkelte myndigheders ansvarsområder og kompetencer. Motorhistorisk Samråd arbejder løbende for at afdække uoverensstemmelser og snitfladeproblematikker i reglerne for veterankøretøjer og har med tiden udviklet sig til en stærk samarbejdspartner for myndighedernes i forbindelse med deres administration af reglerne.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd
Link til download af ovenstående billeder i større opløsning, til brug i tryksager og andre medier:


Billedtekst: Har du spørgsmål om dit køretøj, er det ikke lige meget hvilke veje til myndighederne du vælger.
Del dette nyhedsbrev med familie, venner og bekendte, ved at bruge en af disse muligheder:

Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af
Copyright © 2020 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.


Motorhistorisk SamrådNærum Hovedgade 3
2850 NærumDanmark