• Noget at se frem til

  Viking Run

  Fra: 04-08-2022 01:00
  til: 07-08-2022 19:00

 • Velkommen til

  Hjortendk
  15/11

  Eg
  16/10

  Faxe
  24/09

  Henrik F
  24/09

  Kanomanden
  13/09

 • Vetteshop

 • vejret

 • Olie Priser

 • Video


 • Corvette Museum

 • Flere tweetss

 • facebook

 • Velkommen til CCCD

  Udgivet den 26-11-2019 21:11

  Referat CCCD Generalforsamling 2019

  Fanen vajer over den velbesøgte generalforsamling

  Afholdt den 2. november 2019.

  1. Valg af dirigent.


  Bestyrelsen udpeger på dirigenten


  Ole blev valgt til dirigent.

  2. Valg af referent

  David blev valgt til referent.

  3.Formandens beretning.
  Klubben har igennem året været i god gænge og der har været afholdt end del arrangementer:
  18. november 2018 afholdtes der et super arrangement med hjemmelavet æbleskiver og gløgg, med stor opbakning af vores medlemmer. Jeg håber dette arrangement fortsætter, det har nu fundet sted 3 til 4 gange. Arrangementet blev afholdt hos Anette og Anders.
  Frank Høfner afholdte en teknik-dag omkring bagtøj, hvor en del medlemmer deltog og det var superhyggeligt.

  17. marts 2019 afholdte David en værkstedsdag hvor teknikken gik ud på at renovere trailing arms, der var et stort fremmøde.

  3.-5. maj 2019 var der sommer meet i Kølkær. En super god weekend i det kolde jyske land med morgenfrost på alle biler, samt en rigtig hyggelig køretur ud til Kim og se hans helt nye Corvette C4 ZR1 med en blanding af en GM og Lotus motor, der var 3 andre medlemmer som vi hilste på.

  27.-30. juni deltog 3 biler fra vores klub i Allycat.

  30. juni var der en sommerkøretur. Turen gik fra Roskilde over Holbæk til Gerlev kro med frokost. Derefter spistes der is på Kulhuse Havn. Der deltog 8 biler.

  24. august lørdagstur. Turen gik fra Glostrup over Frederikssund til Holbæk, hvor der indtages frokost på Vadestedet. Der deltog 8 køretøjer.

  Kommende arrangementer 2020:

  Den 16. maj/uge 20 fylder Classic Corvette Club Denmark 10 år. Dette afholdes i Blåvand med forhåbentlig en kæmpefest med hygge og samvær for klubbens medlemmer, samt nogle hyggelige køreture i området. Bestyrelse har afsat i 2018 kr. 20.000,- i 2019 kr. 10.000,- til at dække forplejning, hygge og drikkelse samt leje af feriehus.

  Viking Run i Roskilde som er et arrangement hvor CCCD deltager.

  Formanden håber på, at vores medlemmer vil lave flere teknik/garagedage, således at vi får et bedre socialt netværk vinterperioden over.
  Klubben har i dag 70 medlemmer og 414 følgere på Facebook.

  4. Fremlæggelse af Regnskab og budget.

  Jesper fremlagde det af revisoren (Tina) godkendte regnskab og der var ingen bemærkninger til indholdet.

  Det blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
  Den aktuelle bankbeholdning er på 45.000 kr.

  5. Indkomne forslag.

  Der var ingen indkomne forslag

  6. Fastsættelse af næste års kontingent.

  Det blev besluttet af det nuværende kontingentbeløb fastholdes.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Michael og Carsten var på valg og modtog genvalg - klapsalver.

  Leif fortsætter som suppleant - klapsalver.

  Revisor: Lise - Revisorsuppleant : Brian – klapsalver.


  1. Eventuelt.


  David blev valgt til årets medlem i kraft af sit arbejde med hjemmesiden.

  Klub-effekter: Det aftaltes at Karsten skulle udrede klubbens GoPro kamera, de øvrige effekters placering kan ses på klubbens hjemmeside, Tipien er hos Brian og Helle.

  Viking-Run : Det blev besluttet at der i lighed med tidligere år nedsættes en arbejdsgruppe til at arrangere CCCD’s detagelse i Viking Run. Der var stemning for igen i 2020 at leje hallen i tilfælde af regnvejr.

  Hjemmeside: Hjemmesiden opdateres løbende og en større ændring er på vej. Efter ønske fra flere medlemmer sættes tiden for hvor længe man er logget ind op, dette for at forhindre at man bliver logget ud imedens man er ved at skrive et indlæg.

  Julefrokost / Wintermeet afholdes hos Niller den 25/1/2020.

  Bestyrelsen vendte tilbage fra konstitueringsmødet og meddelte at alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter i de nuværende poster.

  Den nuværende rolle som eventmanager slettes fra hjemmesiden.

  Der afholdes forårsmønstring den 25. april hos Brian og Helle, flere detaljer senere.

  Der blev mindet om at medlemmer af CCCD har mulighed for at støtte klubbens arbejde ved at bestille et OK benzinkort

  Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden.

  .
  Udgivet den 16-12-2018 22:21

  Referat Generalforsamling i CCCD 10-11-2018 i Vejen.

  1. Til dirigent valgtes Ole
  2. Til referent valgtes Jan-Erik (Jancon)
  3. Formandens beretning:

  Gennemgang af CCCD aktiviteter

  Klubmedlemmer Brian og Helle afholdt et winter-meet med 21 deltager til spisning og klub hygge.
  Klubmedlem Niller har afholdt et garage møde med et tema omkring dæk og fælg størrelser til Corvetter hvor ca. 10 medlemmer kom.
  I Pinsen en super fed tur til Sverige med nok det bedste vejr alle tre dage. Det var en tur med ren råhygge, super flot køretur rundt i det svenske og der deltog 16 personer.
  Der har været inviteret til US Meet Kettinge ved medlem René og Merete med helstegt pattegris med tilbehør inkl. drikkelse, samt levende musik til underholdning. Inden spisning var der et cruise rundt på Lolland og Falster med besøg på Vennerslund Gods og Krenkerup bryghus, Holten Strand ved Nysted blev sprunget over på grund af tidsnød, dog var der et medlem der nåede det. Der deltog i alt 40 personer heraf 14 medlemmer af CCCD.
  Der er afholdt et hyggeligt træf ved Viking Run med spisning både fredag og lørdag samt en masse biler af alle slags, der deltog 24 personer.
  Der er afholdt en garage dag hos Frank i Glostrup, hvor 9 medlemmer mødte op. Dem kunne der godt være flere af.
  Der er afholdt et efterårs træf henover en weekend på Krakær camping med ren råhygge og en fed udflugt til et motor museum

  Debat:

  Formålet med klubben fra start - Hvad sker der i vores biler og hvorfor. Fornemmer ...
  by Udgivet den 09-08-2017 10:34

  Extraordinær generalforsamling d. 14-6-2017
  Valg af ordstyre : Kim L.
  Referent : Karsten (Ruppe)
  Deltager : 14
  Skype : 1
  Mail : 11
  Ordstyre finder at den extraordinære generalforsamling er lovlig indkaldt jvf. vedtægterne.
  Formanden fortalte om årsagen til extraordinære generalforsamling og Kasseren supplerede : Forslaget er at hæve kontingentet ...
  by Udgivet den 12-10-2016 06:36

  #1Valg af Ordstyrer

  Valgt: Bente Toldbod

  #2Valg af referent

  valgt Peter Martedal

  #3 Formandens beretning:

  Vi har haft en god sæson, vejret har været blandet og dermed har aktivitetsniveau og antallet af corvette ture været meget varierende. Mange medlemmer har været rigtig gode til at ...
  by Udgivet den 30-08-2016 11:30

  Motorhistorisk Samråd har netop afholdt et konstruktivt møde med Færdselsstyrelsen med baggrund i et høringssvar angående ombyggede køretøjer. Motorhistorisk Samråd er høringsberettiget part i forbindelse med udkast til nye love, bestemmelser, direktiver og regelsæt.

  Det nye regelsæt
  -Det er en klar fordel, når det drejer sig om ...
  by Udgivet den 09-08-2016 16:48

  Hej alle CCCD’er
  Så er Viking Run vel overstået, dette års træf, var et stort tilløbsstykke, jeg mener der var ca. 2500 biler
  igennem tælleapparatet, jo der var mange biler.
  I vores lejr, var der som vaneligt livlig aktivitet og vores lille motorstand, kunne få folk til at stimle sammen,
  der var også mange der gik rundt ...

  Hej alle CCCD'er
  Vi har fået en invitation fra svenskerne, jeg er desværre ikke i landet den på gældene dato, men havde jeg været her, så var jeg taget afsted, for jeg har været hos Vibeke og Lars en gang tidligere og det var ikke kedeligt og som Vibeke skriver, så vil de vise deres Corvette museum frem og det er ret flot, så hvis i har ...
  by Udgivet den 28-04-2016 11:08

  Så blev sæsonen sparket igang, dette havde "Flymo" og "Nillerdrengen" meldt sig frivilligt til at stå for og som sædvane, var kørslen i højsædet, så lige til det sidste var der tvivl om hvordan vejret ville arte sig, men til sidst blev det super flot vejr og vi fik os en dejlig tur, på de snørklede veje i området

  Turen ...
  by Udgivet den 03-04-2016 12:06

  Hej alle CCCD'er

  Jeg håber i alle er kommet godt i gang med sæsonen, vi har i hvert fald været ude og trille en lille tur, det var rart at komme igang igen.

  Jeg har været inde og kigge lidt på kontakt oplysninger på medlemmerne og tænkte om alle har husket at opdatere deres e-mail, hvis de har fået ny. Eller andre oplysninger i jeres profil, som ikke er som da i blev indmeldt, eller der er kommet ...
  by Udgivet den 14-10-2015 19:38

  1.Valg af dirigent.
  Jesper ”smeden” blev valgt.

  2.Valg af referent.
  Steffen blev valgt.

  3.Formandens beretning.
  Class erkendte at han ikke havde været så aktiv i løbet af året, grundet nyt job. Class ønskede ikke genvalg da han ikke følte han havde den tid han mente der skulle til.
  Klubben har p.t. 89 medlemmer.
  Formandens beretning blev godkendt.

  4.Fremlæggelse af regnskab og budget.
  Underskrevet og revideret regnskab blev fremlagt. Bilag blev ligeledes fremlagt til gennemsyn.
  Regnskabet blev godkendt.

  5.Indkomne forslag
  Punkt 1
  Ændringsforslag til vedtægternes §15

  Det tilstræbes at afholde mindst 3 træf/sammenkomster om året. Forårs træf/sammenkomst i April/Maj. Sommer træf/sammenkomst i en weekend i August. I lige år afholdes træf/sammenkomst ...

  Efterårstræf og generalforsamling.


  Helt i CCCD's ånd er der udover fadøl og gourmet-grill masser af mulighed for justeret og prøvet sin Corvette til efterårstræffet. Hvis du er medlem af klubben koster det 300 kr. at få dynoet Corvettten på professionelt rullefelt med klubbens eksperter som hjælpere (Brian og Kisling).
  ...

  Vi ses til Night-cruise lørdag.
  ...

  Til spisning hos Corvette Club Sweden :

  ...

  Så er CCCD campen klar, vi ses!  ...

  Besøg CCCD campen på Viking Run, her et klip fra en udsendelse vist på DR om Viking Run hvor DR var på besøg hos CCCD:


  ...

  Side 1 af 5 12345 SidsteSidste
 • Tweets