Mellem to forstole


For knapt et år siden havde Motorhistorisk Samråd den fornøjelse at blive inviteret til et fælles branchemøde Færdselsstyrelsen og Motorstyrelsen imellem, og nu har vi været af sted til en opfølgning på det første møde.

Essensen på første møde var at de mange aktører i branchen bød ind med et par punkter, der satte fingeren på det ømme punkt, hvor lovgivningen møder den praktiske hverdag, hvor vi som borgere eller virksomheder sætter os mellem styrelsernes to stole. Dette kalder styrelserne for snitflader.

Branchefolkene, der var inviteret til mødet, spændte fra motorcykelbranchen til traktorer og maskiner, fra nye biler til gamle veteraner, fra karrosseriopbyggere til forhandlere og transportbranchen. I alt var mere end 20 brancher repræsenteret, hvilket efterlod styrelserne med mellem 30 og 50 konkrete problemstillinger, de havde bragt med hjem til en nærmere analyse.

Flere af problemerne, der blev fremlagt ved dette møde, var af ren lavpraktisk karakter, medens andre var mere overordnede eller i hvert fald mere omfattende. Nogle af de lavpraktiske problemer var nærmest ufrivilligt komiske, eksempelvis at toldstedet i Padborg kun ville tage imod kontanter, når man skulle hente prøveplader til eksport. Det var der siden første møde fundet en løsning på, men det havde så bevirket, at indbetalingerne på kortterminalen nu blev sendt til Sverige.

Motorhistorisk Samråd havde budt ind med to punkter der var, og fortsat er, noget mere omfattende. Vi gjorde de to styrelser opmærksomme på at datakvaliteten i det Digitale Motorregister (DMR) langt fra var som ønsket. Vi var i øvrigt ikke de eneste med det punkt på dagsordenen. Vi fremlagde desuden at vi så problemer i at de to styrelser ikke brugte samme tekniske betegnelser til at beskrive de samme ting. Det bliver ikke nemmere at være forbruger, når man henvender sig til myndighederne med et problem, der er fælles for de to styrelser, og man så får et svar der ved første øjekast ikke omhandler det samme.

Der er nu nedsat seks arbejdsgrupper, med hvert sit fokusområde, de to styrelser imellem. Vi er glade for at notere os at man er i gang med at se på ”vores” problem med DMR. Det vil nok blive svært at håndtere de gamle fejl og mangler, men man arbejder lige nu på at finde måder at udnytte systemets begrænsede kapacitet på, således at data, der fremadrettet bliver indtastet, er mere korrekt.

Andre arbejdsgrupper omhandler såvel de interne processer som de eksterne, som eksempelvis det de kalder ”kunderejsen”. Det er den oplevelse, du som borger oplever, fra du møder op eller ringer første gang, til der er fundet en løsning på din henvendelse. I Motorhistorisk Samråd kunne vi notere os, at der var et fælles ønske fra brancherne til Færdselsstyrelsen om at de fulgte den åbenhed overfor brancherne, som vi alle oplever at Motorstyrelsen har gjort. Det kan kun bedre mulighederne for alle, når der skabes dialogmuligheder os og styrelserne imellem.

Mellem to forstole sidder gearstangen. Vi har nu koblet ind, men det er ikke os der bestemmer hastigheden. Vi er blot glade for at vi bevæger os, og at de to styrelser arbejder sammen og inddrager os.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd