Der er gang i en del høringssvar for tiden. De fleste udspringer af forslag fra Færdselsstyrelsen, men et enkelt er netop afleveret i går til Skatteministeriet.

Der er flere dele i forslaget, men det vigtigste for os er den del der handler om det automatiske tillæg eller fradrag i værdien. Den sats foreslår man nedsættes fra i dag 5%, til 2%.

Vi forholder os ikke til de nyere brugtbilsimporter, men for veterankøretøjerne, der skal satsen hellere den anden vej. Vi foreslår også en anden ting i vores høringssvar, man kunne jo helt fjerne originalitetskravet, så ville det dilemma også være løst der!

Læs mere om vores høringssvar via dette link: https://motorhistorisk.dk/.../naar-standen-paavirker.../