Gamle sorte biler var også grønne en gang, som den yndige frk. Ellen Gnistphäenger demonstrerer her.
Grønne biler og sorte biler

En kommentar til Transportkommisions forslag til en omlægning af registreringsafgifterne

Henry Ford sagde at man kunne få sin bil (FORD T) i hvilken som helst farve man ønskede, blot den var sort. Nu er der gået mere end 100 år og så begynder man igen at tale om sorte biler. Denne gang i forbindelse med grønne biler = miljøvenlige biler. Så vi er slet ikke gået om bord i farvepaletten.

Nej, elbilskommissionen er kommet frem til et antal scenarier, hvor antallet af elbiler i 2030 kan være hhv. 500.000, 750.000 eller 1mio. For at staten skal kunne blot nogenlunde opretholde et nettoprovenu på 50 mia. kroner bliver det for dyrt at satse på 1 mio. elbiler, da de skal have et tilskud for at holde prisen nede. Samtidig indebærer det selvfølgelig at den vægtafgift, der i dag strømmer ind i statskassen bliver formindsket, da indtjeningen på den grønne afgift alt andet lige vil falde eksponentielt. Kommissionen satser derfor på antallet 750.000 elbiler, idet man mener, at dette vil balancere med de udgifter, der vil komme og de forventede indtægter. Imidlertid har man også øjnene oppe for at de nuværende "sorte" biler vil køre lang tid efter 2030, så det foreslås, at det sættes ind på flere områder, for at "tilskynde" os til at aflevere vores mere eller mindre udtjente benzin- eller dieselbil.

Der er som nævnt et antal forskellige muligheder, og hvis vi blot holder fast i 750.000 elbilsplanen vil det for ejeren af en sort bil komme til at koste 2.300 kr. ekstra om året. Det vil for en almindelig bilejer, som i gennemsnit kører 17.000 km/år betyde en ekstraudgift på 0,014 øre pr. km. For et veterankøretøj vil det betyde en ekstraudgift på 2,09 kr. pr. kørt km. når vi regner med en gennemsnitskørsel om året på 1100 km. altså ialt 2.299 kr.

Dertil kommer andre tiltag: En årlig vejafgift på 1.000 kr., og en stigning på 1 kr. pr. liter benzin, hvilket betyder at en veteranbil med et kørselsforbrug på ca. 1100 km/år og et forbrug på 10 km/l kommer til at betale 110 kr. mere om året. Man kan så sige, at på den positive side anfører kommissionen, at registreringsafgiften skal ændres, så den afspejler hvor meget CO2, der udledes og for vores segment er det mindre end minimalt. MhS ved dog om nogen at vores vægtafgift i forvejen kun er 1/4, men som vi tidligere har nævnt i et nyhedsbrev, går vi fuldt ind for at betale efter forbrug og ikke faste afgifter som regnskabet ovenfor så skrækkelig tydeligt viser.

Hvis alt dette går igennem vil det i gennemsnit betyde en forøget omkostning på 3.410 kr. for vores dejlige, men gamle køretøjer som dermed skal hjælpe med at indsluse elbiler. Hvis dette bliver gennemført vil veterankøretøjsparken, som i dag tæller ca. 100.000 køretøjer, biler og motorcykler, komme til at betale sammenlagt 341.000.000 kr. til statskassen.

Motorhistorisk Samråd erkender fuldt ud, at forurening, CO2 og mange andre kilder har en katastrofal indvirkning på klimaet, som min generation (os i tusmørkealderen) og vores forældre i den grad er skyldige i, men det sprænger alle proportionelle rammer, hvis veterankøretøjerne, altså vores rullende kulturarv, skal takseres med den akkumulerede regning.

Inden Folketingets åbning den første tirsdag i oktober, skal Motorhistorisk Samråd derfor træffe 5 forskellige politikere fra lige så mange forskellige partier fra venstre til højre side i salen, hvor vi vil fortælle dem at vores rullende kulturarv overhovedet ikke kommer ind under hverken sorte eller grønne biler. De skal simpelthen holdes udenfor. Men jeg kan desværre ikke lade være med at tænke på, at de biler, der skrottes de næste 5 - 10 år måske takket være en forhøjet skrotningspræmie, i den grad kommer til at mangle i billedet om 35 år. Så husk at gemme nogle i lader og garager, så andre også kan få glæde af dem.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd