• tøjshop

  Image
 • Kalender / Events

  Cccd julekalender / jule quiz

  24-12-2023

  Forårsmønstring

  11-05-2024

  Viking Run 2024

  Fra: 01-08-2024 14:00
  til: 04-08-2024 18:00

 • Velkommen til

  TrilleHøy
  27/06

  Allan8943
  07/03

  gibas1
  18/02

  Quist
  22/01

  little Blackie
  24/07

 • Velkommen til CCCD

  Udgivet den 18-09-2022 17:17

  Se billederne fra klubbens 10 års fødselsdags fest her

  Birthday


  Generalforsamling Classic Corvette Club Denmark

  Afholdt den 13. november 2021 i Gadstrup, Sjælland  1. Valg af dirigent.

  Ole valgt


  1. Valg af referent.

  David valgt


  1. Formandens beretning.


  Ja dette år er der heller ikke så meget at berette om, da Coronaen ikke ville slippe os, så vi levede stadig under forsamlingsforbud som løbende blev justeret over foråret og sommeren.
  På trods af Corona har der være medlemmer der har fået arrangeret flere fælles køreture hen over året.

  Den 5. juni 2021 var det endeligt muligt at få afholdt et større arrangement. Helle og Brian lagde garage til "sparke dæk" dag, vi var på køretur til Rødvig Havn hvor klubben var vært til is, kaffe, to eller hvad, hvad nu havde lyst til. En fed køretur med dejligt vejr. Og som det er kendt med gamle biler også lige en hurtig reparation med de remedier man nu kunne få fat i.

  Efter endt tur var det grilltid og hyggeligt samvær. En super dag, super opbakning med godt humør hos alle deltagerne. Dejligt endeligt igen at kunne møde med klubvennerne. Tak til Helle og Brian for at lægge hus til, tak for alle dem der hjalp 02-12-2021 23:12:37ed at gøre denne dag til en super dag med nogle rigtige fede billeder også fra luften.

  Da vores aktiviteter mest har foregået på Sjælland, ville det være super lækkert, hvis andre landsdele ville byde ind med social hygge eventuelt fælles køreture, sparke dæk dage, garage dage, bage bygge med klub-vennerne. Selvfølgelig vier klubben et tilskud til forplejningen.
  Der er kommet 28 nye medlemmer fra 1/4 2021 - 1/11 2021.

  Bestyrelsen har valgt at indstille medlemsnummer 95 (Jette og Jesper) som æres medlem

  Ét minuts stilhed til ære for Jesper Bornhuus (smeden )

  1. Fremlæggelse af regnskab.


  Regnskabet godkendt (bilag b).
  Det blev oplyst at vi ikke betaler for at kunne benytte Mobilepay til betalinger, vi betaler derimod 75 øre pr. transaktion for hver gang klubben modtager penge, dvs. for eksempel ved kontingentindbetalinger.Indkomne forslag


   1. Flytning af regnskabsår (bilag a) – forslag faldt efter længere debat.

  Forslaget affødte en bred debat. Hovedargumentet for en flytning fra efterår til forår var at der ville være mulighed for at kombinere et forårstræf med generalforsamlingen dvs. at vi kunne have biler med til generalforsamlingen. Mange mente imidlertid at der ikke skete så meget i vinterhalvåret og at det derfor var en god idé at fastholde status quo.
  I debatten blev der også nævnt at medlemmerne har mulighed for lave arrangementer med opbakning fra klubben og med tilskud ifølge vedtægterne.
  Kenneth ville gerne afholde et træf i Søsum (august )
  Brian og Helle ville gerne holde 1. maj træf
  Tommy og Anette ville gerne arrangere en kaffe tur.

  1. Udmeldelse af MHS forslag faldet efter bred debat
  1. Fastsættelse af næste års kontingent.

  Kontingent fastholdes

  1. Valg af bestyrelse.

  Formand Jess Sommer #26
  Næstformand Bjarne Andersen #140
  Kasserer Niels aka Nillerdrengen #61
  Bestyrelsesmedlem Frank Høpfner #182
  Bestyrelsesmedlem Regitze Hansen #216
  Suppleant René Kirkskov Olesen #241
  Revisor Kenneth Jørgensen #234

  Stor tak til Helle og Brian for at lægge hus til generalforsamlingen, der ydes tilskud ifølge vedtægterne.

  ...
  Udgivet den 30-12-2021 15:32

  Referat CCCD Generalforsamling 2019

  Fanen vajer over den velbesøgte generalforsamling

  Afholdt den 2. november 2019.

  1. Valg af dirigent.


  Bestyrelsen udpeger på dirigenten


  Ole blev valgt til dirigent.

  2. Valg af referent

  David blev valgt til referent.

  3.Formandens beretning.
  Klubben har igennem året været i god gænge og der har været afholdt end del arrangementer:
  18. november 2018 afholdtes der et super arrangement med hjemmelavet æbleskiver og gløgg, med stor opbakning af vores medlemmer. Jeg håber dette arrangement fortsætter, det har nu fundet sted 3 til 4 gange. Arrangementet blev afholdt hos Anette og Anders.
  Frank Høfner afholdte en teknik-dag omkring bagtøj, hvor en del medlemmer deltog og det var superhyggeligt.

  17. marts 2019 afholdte David en værkstedsdag hvor teknikken gik ud på at renovere trailing arms, der var et stort fremmøde.

  3.-5. maj 2019 var der sommer meet i Kølkær. En super god weekend i det kolde jyske land med morgenfrost på alle biler, samt en rigtig hyggelig køretur ud til Kim og se hans helt nye Corvette C4 ZR1 med en blanding af en GM og Lotus motor, der var 3 andre medlemmer som vi hilste på.

  27.-30. juni deltog 3 biler fra vores klub i Allycat.

  30. juni var der en sommerkøretur. Turen gik fra Roskilde over Holbæk til Gerlev kro med frokost. Derefter spistes der is på Kulhuse Havn. Der deltog 8 biler.

  24. august lørdagstur. Turen gik fra Glostrup over Frederikssund til Holbæk, hvor der indtages frokost på Vadestedet. Der deltog 8 køretøjer.

  Kommende arrangementer 2020:

  Den 16. maj/uge 20 fylder Classic Corvette Club Denmark 10 år. Dette afholdes i Blåvand med forhåbentlig en kæmpefest med hygge og samvær for klubbens medlemmer, samt nogle hyggelige køreture i området. Bestyrelse har afsat i 2018 kr. 20.000,- i 2019 kr. 10.000,- til at dække forplejning, hygge og drikkelse samt leje af feriehus.

  Viking Run i Roskilde som er et arrangement hvor CCCD deltager.

  Formanden håber på, at vores medlemmer vil lave flere teknik/garagedage, således at vi får et bedre socialt netværk vinterperioden over.
  Klubben har i dag 70 medlemmer og 414 følgere på Facebook.

  4. Fremlæggelse af Regnskab og budget.

  Jesper fremlagde det af revisoren (Tina) godkendte regnskab og der var ingen bemærkninger til indholdet.

  Det blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
  Den aktuelle bankbeholdning er på 45.000 kr.

  5. Indkomne forslag.

  Der var ingen indkomne forslag

  6. Fastsættelse af næste års kontingent.

  Det blev besluttet af det nuværende kontingentbeløb fastholdes.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Michael og Carsten var på valg og modtog genvalg - klapsalver.

  Leif fortsætter som suppleant - klapsalver.

  Revisor: Lise - Revisorsuppleant : Brian – klapsalver.


  1. Eventuelt.


  David blev valgt til årets medlem i kraft af sit arbejde med hjemmesiden.

  Klub-effekter: Det aftaltes at Karsten skulle udrede klubbens GoPro kamera, de øvrige effekters placering kan ses på klubbens hjemmeside, Tipien er hos Brian og Helle.

  Viking-Run : Det blev besluttet at der i lighed med tidligere år nedsættes en arbejdsgruppe til at arrangere CCCD’s detagelse i Viking Run. Der var stemning for igen i 2020 at leje hallen i tilfælde af regnvejr.

  Hjemmeside: Hjemmesiden opdateres løbende og en større ændring er på vej. Efter ønske fra flere medlemmer sættes tiden for hvor længe man er logget ind op, dette for at forhindre at man bliver logget ud imedens man er ved at skrive et indlæg.

  Julefrokost / Wintermeet afholdes hos Niller den 25/1/2020.

  Bestyrelsen vendte tilbage fra konstitueringsmødet og meddelte at alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter i de nuværende poster.

  Den nuværende rolle som eventmanager slettes fra hjemmesiden.

  Der afholdes forårsmønstring den 25. april hos Brian og Helle, flere detaljer senere.

  Der blev mindet om at medlemmer af CCCD har mulighed for at støtte klubbens arbejde ved at bestille et OK benzinkort

  Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden.

  .
  Udgivet den 30-12-2021 15:32

  Referat Generalforsamling i CCCD 10-11-2018 i Vejen.

  1. Til dirigent valgtes Ole
  2. Til referent valgtes Jan-Erik (Jancon)
  3. Formandens beretning:

  Gennemgang af CCCD aktiviteter

  Klubmedlemmer Brian og Helle afholdt et winter-meet med 21 deltager til spisning og klub hygge.
  Klubmedlem Niller har afholdt et garage møde med et tema omkring dæk og fælg størrelser til Corvetter hvor ca. 10 medlemmer kom.
  I Pinsen en super fed tur til Sverige med nok det bedste vejr alle tre dage. Det var en tur med ren råhygge, super flot køretur rundt i det svenske og der deltog 16 personer.
  Der har været inviteret til US Meet Kettinge ved medlem René og Merete med helstegt pattegris med tilbehør inkl. drikkelse, samt levende musik til underholdning. Inden spisning var der et cruise rundt på Lolland og Falster med besøg på Vennerslund Gods og Krenkerup bryghus, Holten Strand ved Nysted blev sprunget over på grund af tidsnød, dog var der et medlem der nåede det. Der deltog i alt 40 personer heraf 14 medlemmer af CCCD.
  Der er afholdt et hyggeligt træf ved Viking Run med spisning både fredag og lørdag samt en masse biler af alle slags, der deltog 24 personer.
  Der er afholdt en garage dag hos Frank i Glostrup, hvor 9 medlemmer mødte op. Dem kunne der godt være flere af.
  Der er afholdt et efterårs træf henover en weekend på Krakær camping med ren råhygge og en fed udflugt til et motor museum

  Debat:

  Formålet med klubben fra start - Hvad sker der i vores biler og hvorfor. Fornemmer ...
  by Udgivet den 30-12-2021 15:32

  Extraordinær generalforsamling d. 14-6-2017
  Valg af ordstyre : Kim L.
  Referent : Karsten (Ruppe)
  Deltager : 14
  Skype : 1
  Mail : 11
  Ordstyre finder at den extraordinære generalforsamling er lovlig indkaldt jvf. vedtægterne.
  Formanden fortalte om årsagen til extraordinære generalforsamling og Kasseren supplerede : Forslaget er at hæve kontingentet ...
  by Udgivet den 12-10-2016 06:36

  #1Valg af Ordstyrer

  Valgt: Bente Toldbod

  #2Valg af referent

  valgt Peter Martedal

  #3 Formandens beretning:

  Vi har haft en god sæson, vejret har været blandet og dermed har aktivitetsniveau og antallet af corvette ture været meget varierende. Mange medlemmer har været rigtig gode til at ...
  by Udgivet den 30-08-2016 11:30

  Motorhistorisk Samråd har netop afholdt et konstruktivt møde med Færdselsstyrelsen med baggrund i et høringssvar angående ombyggede køretøjer. Motorhistorisk Samråd er høringsberettiget part i forbindelse med udkast til nye love, bestemmelser, direktiver og regelsæt.

  Det nye regelsæt
  -Det er en klar fordel, når det drejer sig om ...
  by Udgivet den 09-08-2016 16:48

  Hej alle CCCD’er
  Så er Viking Run vel overstået, dette års træf, var et stort tilløbsstykke, jeg mener der var ca. 2500 biler
  igennem tælleapparatet, jo der var mange biler.
  I vores lejr, var der som vaneligt livlig aktivitet og vores lille motorstand, kunne få folk til at stimle sammen,
  der var også mange der gik rundt ...

  Hej alle CCCD'er
  Vi har fået en invitation fra svenskerne, jeg er desværre ikke i landet den på gældene dato, men havde jeg været her, så var jeg taget afsted, for jeg har været hos Vibeke og Lars en gang tidligere og det var ikke kedeligt og som Vibeke skriver, så vil de vise deres Corvette museum frem og det er ret flot, så hvis i har ...
  by Udgivet den 28-04-2016 11:08

  Så blev sæsonen sparket igang, dette havde "Flymo" og "Nillerdrengen" meldt sig frivilligt til at stå for og som sædvane, var kørslen i højsædet, så lige til det sidste var der tvivl om hvordan vejret ville arte sig, men til sidst blev det super flot vejr og vi fik os en dejlig tur, på de snørklede veje i området

  Turen ...
  by Udgivet den 03-04-2016 12:06

  Hej alle CCCD'er

  Jeg håber i alle er kommet godt i gang med sæsonen, vi har i hvert fald været ude og trille en lille tur, det var rart at komme igang igen.

  Jeg har været inde og kigge lidt på kontakt oplysninger på medlemmerne og tænkte om alle har husket at opdatere deres e-mail, hvis de har fået ny. Eller andre oplysninger i jeres profil, som ikke er som da i blev indmeldt, eller der er kommet ...
  by Udgivet den 14-10-2015 19:38

  1.Valg af dirigent.
  Jesper ”smeden” blev valgt.

  2.Valg af referent.
  Steffen blev valgt.

  3.Formandens beretning.
  Class erkendte at han ikke havde været så aktiv i løbet af året, grundet nyt job. Class ønskede ikke genvalg da han ikke følte han havde den tid han mente der skulle til.
  Klubben har p.t. 89 medlemmer.
  Formandens beretning blev godkendt.

  4.Fremlæggelse af regnskab og budget.
  Underskrevet og revideret regnskab blev fremlagt. Bilag blev ligeledes fremlagt til gennemsyn.
  Regnskabet blev godkendt.

  5.Indkomne forslag
  Punkt 1
  Ændringsforslag til vedtægternes §15

  Det tilstræbes at afholde mindst 3 træf/sammenkomster om året. Forårs træf/sammenkomst i April/Maj. Sommer træf/sammenkomst i en weekend i August. I lige år afholdes træf/sammenkomst ...

  Efterårstræf og generalforsamling.


  Helt i CCCD's ånd er der udover fadøl og gourmet-grill masser af mulighed for justeret og prøvet sin Corvette til efterårstræffet. Hvis du er medlem af klubben koster det 300 kr. at få dynoet Corvettten på professionelt rullefelt med klubbens eksperter som hjælpere (Brian og Kisling).
  ...

  Vi ses til Night-cruise lørdag.
  ...

  Til spisning hos Corvette Club Sweden :

  ...

  Side 1 af 5 12345 SidsteSidste