• tøjshop

  Image
 • Kalender / Events

  Cccd julekalender / jule quiz

  24-12-2023

  Forårsmønstring

  11-05-2024

  Viking Run 2024

  Fra: 01-08-2024 14:00
  til: 04-08-2024 18:00

 • Velkommen til

  TrilleHøy
  27/06

  Allan8943
  07/03

  gibas1
  18/02

  Quist
  22/01

  little Blackie
  24/07

 • Generalforsamling 2021


  Generalforsamling Classic Corvette Club Denmark

  Afholdt den 13. november 2021 i Gadstrup, Sjælland  1. Valg af dirigent.

  Ole valgt


  1. Valg af referent.

  David valgt


  1. Formandens beretning.


  Ja dette år er der heller ikke så meget at berette om, da Coronaen ikke ville slippe os, så vi levede stadig under forsamlingsforbud som løbende blev justeret over foråret og sommeren.
  På trods af Corona har der være medlemmer der har fået arrangeret flere fælles køreture hen over året.

  Den 5. juni 2021 var det endeligt muligt at få afholdt et større arrangement. Helle og Brian lagde garage til "sparke dæk" dag, vi var på køretur til Rødvig Havn hvor klubben var vært til is, kaffe, to eller hvad, hvad nu havde lyst til. En fed køretur med dejligt vejr. Og som det er kendt med gamle biler også lige en hurtig reparation med de remedier man nu kunne få fat i.

  Efter endt tur var det grilltid og hyggeligt samvær. En super dag, super opbakning med godt humør hos alle deltagerne. Dejligt endeligt igen at kunne møde med klubvennerne. Tak til Helle og Brian for at lægge hus til, tak for alle dem der hjalp 02-12-2021 23:12:37ed at gøre denne dag til en super dag med nogle rigtige fede billeder også fra luften.

  Da vores aktiviteter mest har foregået på Sjælland, ville det være super lækkert, hvis andre landsdele ville byde ind med social hygge eventuelt fælles køreture, sparke dæk dage, garage dage, bage bygge med klub-vennerne. Selvfølgelig vier klubben et tilskud til forplejningen.
  Der er kommet 28 nye medlemmer fra 1/4 2021 - 1/11 2021.

  Bestyrelsen har valgt at indstille medlemsnummer 95 (Jette og Jesper) som æres medlem

  Ét minuts stilhed til ære for Jesper Bornhuus (smeden )

  1. Fremlæggelse af regnskab.


  Regnskabet godkendt (bilag b).
  Det blev oplyst at vi ikke betaler for at kunne benytte Mobilepay til betalinger, vi betaler derimod 75 øre pr. transaktion for hver gang klubben modtager penge, dvs. for eksempel ved kontingentindbetalinger.Indkomne forslag


   1. Flytning af regnskabsår (bilag a) – forslag faldt efter længere debat.

  Forslaget affødte en bred debat. Hovedargumentet for en flytning fra efterår til forår var at der ville være mulighed for at kombinere et forårstræf med generalforsamlingen dvs. at vi kunne have biler med til generalforsamlingen. Mange mente imidlertid at der ikke skete så meget i vinterhalvåret og at det derfor var en god idé at fastholde status quo.
  I debatten blev der også nævnt at medlemmerne har mulighed for lave arrangementer med opbakning fra klubben og med tilskud ifølge vedtægterne.
  Kenneth ville gerne afholde et træf i Søsum (august )
  Brian og Helle ville gerne holde 1. maj træf
  Tommy og Anette ville gerne arrangere en kaffe tur.

  1. Udmeldelse af MHS forslag faldet efter bred debat
  1. Fastsættelse af næste års kontingent.

  Kontingent fastholdes

  1. Valg af bestyrelse.

  Formand Jess Sommer #26
  Næstformand Bjarne Andersen #140
  Kasserer Niels aka Nillerdrengen #61
  Bestyrelsesmedlem Frank Høpfner #182
  Bestyrelsesmedlem Regitze Hansen #216
  Suppleant René Kirkskov Olesen #241
  Revisor Kenneth Jørgensen #234

  Stor tak til Helle og Brian for at lægge hus til generalforsamlingen, der ydes tilskud ifølge vedtægterne.

  bilag a:

  FLYTNING AF REGNSKABSÅR.
  Forslaget er stillet af Niels Bay-Nielsen #61
  At vi flytter regnskabsåret efterår til forår. Ændring af §5 og §9 i vedtægterne
  Så kan der holdes generalforsamling i maj måned hvor vejret er godt så dem der deltager kan tages deres biler med.
  Dette vil betyde at det kontingent der er indbetalt i september 21 gælder frem til den 30/4-23 og at vores nuværende regnskabsår forlænges fra 12 måneder til 19 måneder.
  Vores kassebeholdning er pt. cirka 77.000 kr. og det er nok til at afholde de faste udgifter frem til 30/4-23.
  Faste udgifter i perioden 30/09 -21 til 30/04-23 er:
  Gebyr bank 50 kr/md svarende til 950 kr
  Gebyr til MobilPay 49kr/md svarende til 931 kr
  Kontingent MHS 2.024 årlig. Til betaling i dec. 4.048 kr
  Dan Domain 4.328 årlig. Til betaling i januar. 8.656 kr
  Kontingent FDA 2.925 årlig. Til betaling i maj måned. 2.925 kr.
  Udsendelse af FDA kort. 1.300 kr årlig. Til betaling i maj måned. 1.300 kr.
  Kontor/frimærker konvolutter m. m. 1.500 kr.
  Faste udgifter i perioden 30/09-21 til 30/04-23 20.310 kr.
  Der vil så være ca. 56.000 kr. til øvrige udgifter / aktiviteter i perioden frem til maj 23 herunder 10 års jubilæum (30.000 kr) og Viking Run i august 22, hvor der er afsat 10.000 kr.
  Det burde alt andet lige være rigeligt.
  Der er i opgørelsen ikke taget højde for evt. prisstigninger.
  Da vi for nuværende har så mange penge stående på kontoen vil det være et oplagt tidspunkt at flytte regnskabsåret nu
  Hvis forslaget vedtages betyder det at der er kontingentbetaling næste gang er i maj 23 for regnskabsår 2023-24 som løber fra 01/05-23 til 30/04-24.

  For nuværende ser §5 sådan ud i vedtægterne
  Indmeldelse mellem 1/09 og 31/03 koster kr. 350 kr.
  Indmeldelse mellem 1/04 og 30/08 koster kr. kr. 175 kr.
  Hvis forslaget vedtages, vil §5 se sådan ud
  Indmeldelse mellem 1/05 og 31/11 koster kr. 350 kr.
  For nuværende ser §9 sådan ud.
  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 4. kvartal. (Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september)
  Hvis forslaget vedtages, vil §9 se sådan ud
  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 2. kvartal. (Klubbens regnskabsår går fra 1.maj til 30. april)
  Der stemmes om, at flytte regnskabsåret og afholde GF i foråret i stedet for efterår.
  Altså. Ændring af §5 & §9 i vedtægterne.
  Dvs. At næste GF afholdes i maj 2023


  Bilag b:
  Resultat opgørelse 2020-21
  side 1-2
  Indtægt Udgift Total
  Klub Kontingent 2021-22
  Klub Kontingent 2020-21 43375,00 43375,00
  Træf: Winter Meet
  Træf CCCD 10års Fødselsdag 643,00 1750,00 -1107,00
  Træf Garagedage 4848,60 -4848,60
  Træf
  Træf
  Træf
  OK Sponsorat 1185,72 1185,72
  Månedsgebyr Mobilepay
  Donationer
  Pokal
  Afholdelse af GF og Bestyrelse møder 1160,00 -1160,00
  Gebyr Mobilpay 69,00 -69,00
  Gebyr bank 175,00 1513,55 -1338,55
  FDA Kontingent 2925,00 -2925,00
  Udsendelse af FDA Kort (porto/Kuverter) 1227,00 -1227,00
  Dan Domain 6778,76 -6778,76
  Nets Dan ID A/S
  Kontingent MHS. 2024,00 -2024,00
  Overført til CCCD's Shop konto 2000,00 -2000,00
  Frimærker og Konvolutter + diverse kontor artikler 359,65 -359,65
  Begravelse 1419,00 -1419,00
  45378,72 26074,56
  Overskud i år 2020-21 19304,16
  Balance 45378,72 45378,72
  Bankbeholdning 1-10-2020 57742,02
  Overskud i År 2020 - 2021 19304,16
  Balance 77046,18
  Mobilpay 27892,37
  Bankbeholdning 49153,81
  Balance / total beholdning 77046,18
  Regnskabet er gemmenset og fundet iorden af
  CCCD klubrevisor  Inventar liste
  Hjul udmålingsudstyr købt 2011
  Hjuludmålingsudstyr købt 2012
  Telt "tippi"
  CCCD banner 1 ny + 2 gammel,
  CCCD vimpel
  CCCD luftballon
  CCCD vejviser skilte 4 stk
  Borde bænk sæt 5 stk, hos David
  Olietønder med bordplader 4 stk, hos David
  Kaffemaskine 2 stk, hos Jesper
  Penge kasse 2 stk, hos Jesper
  Styrtøjsudmålersæt hos David
  Gopro udlånt til Allan Keil