• Generalforsamling 2019.

  Referat CCCD Generalforsamling 2019

  Fanen vajer over den velbesøgte generalforsamling

  Afholdt den 2. november 2019.

  1. Valg af dirigent.


  Bestyrelsen udpeger på dirigenten


  Ole blev valgt til dirigent.

  2. Valg af referent

  David blev valgt til referent.

  3.Formandens beretning.
  Klubben har igennem året været i god gænge og der har været afholdt end del arrangementer:
  18. november 2018 afholdtes der et super arrangement med hjemmelavet æbleskiver og gløgg, med stor opbakning af vores medlemmer. Jeg håber dette arrangement fortsætter, det har nu fundet sted 3 til 4 gange. Arrangementet blev afholdt hos Anette og Anders.
  Frank Høfner afholdte en teknik-dag omkring bagtøj, hvor en del medlemmer deltog og det var superhyggeligt.

  17. marts 2019 afholdte David en værkstedsdag hvor teknikken gik ud på at renovere trailing arms, der var et stort fremmøde.

  3.-5. maj 2019 var der sommer meet i Kølkær. En super god weekend i det kolde jyske land med morgenfrost på alle biler, samt en rigtig hyggelig køretur ud til Kim og se hans helt nye Corvette C4 ZR1 med en blanding af en GM og Lotus motor, der var 3 andre medlemmer som vi hilste på.

  27.-30. juni deltog 3 biler fra vores klub i Allycat.

  30. juni var der en sommerkøretur. Turen gik fra Roskilde over Holbæk til Gerlev kro med frokost. Derefter spistes der is på Kulhuse Havn. Der deltog 8 biler.

  24. august lørdagstur. Turen gik fra Glostrup over Frederikssund til Holbæk, hvor der indtages frokost på Vadestedet. Der deltog 8 køretøjer.

  Kommende arrangementer 2020:

  Den 16. maj/uge 20 fylder Classic Corvette Club Denmark 10 år. Dette afholdes i Blåvand med forhåbentlig en kæmpefest med hygge og samvær for klubbens medlemmer, samt nogle hyggelige køreture i området. Bestyrelse har afsat i 2018 kr. 20.000,- i 2019 kr. 10.000,- til at dække forplejning, hygge og drikkelse samt leje af feriehus.

  Viking Run i Roskilde som er et arrangement hvor CCCD deltager.

  Formanden håber på, at vores medlemmer vil lave flere teknik/garagedage, således at vi får et bedre socialt netværk vinterperioden over.
  Klubben har i dag 70 medlemmer og 414 følgere på Facebook.

  4. Fremlæggelse af Regnskab og budget.

  Jesper fremlagde det af revisoren (Tina) godkendte regnskab og der var ingen bemærkninger til indholdet.

  Det blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
  Den aktuelle bankbeholdning er på 45.000 kr.

  5. Indkomne forslag.

  Der var ingen indkomne forslag

  6. Fastsættelse af næste års kontingent.

  Det blev besluttet af det nuværende kontingentbeløb fastholdes.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Michael og Carsten var på valg og modtog genvalg - klapsalver.

  Leif fortsætter som suppleant - klapsalver.

  Revisor: Lise - Revisorsuppleant : Brian – klapsalver.


  1. Eventuelt.


  David blev valgt til årets medlem i kraft af sit arbejde med hjemmesiden.

  Klub-effekter: Det aftaltes at Karsten skulle udrede klubbens GoPro kamera, de øvrige effekters placering kan ses på klubbens hjemmeside, Tipien er hos Brian og Helle.

  Viking-Run : Det blev besluttet at der i lighed med tidligere år nedsættes en arbejdsgruppe til at arrangere CCCD’s detagelse i Viking Run. Der var stemning for igen i 2020 at leje hallen i tilfælde af regnvejr.

  Hjemmeside: Hjemmesiden opdateres løbende og en større ændring er på vej. Efter ønske fra flere medlemmer sættes tiden for hvor længe man er logget ind op, dette for at forhindre at man bliver logget ud imedens man er ved at skrive et indlæg.

  Julefrokost / Wintermeet afholdes hos Niller den 25/1/2020.

  Bestyrelsen vendte tilbage fra konstitueringsmødet og meddelte at alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter i de nuværende poster.

  Den nuværende rolle som eventmanager slettes fra hjemmesiden.

  Der afholdes forårsmønstring den 25. april hos Brian og Helle, flere detaljer senere.

  Der blev mindet om at medlemmer af CCCD har mulighed for at støtte klubbens arbejde ved at bestille et OK benzinkort

  Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden.

  .