• Generalforsamling 2018

  Referat Generalforsamling i CCCD 10-11-2018 i Vejen.

  1. Til dirigent valgtes Ole
  2. Til referent valgtes Jan-Erik (Jancon)
  3. Formandens beretning:

  Gennemgang af CCCD aktiviteter

  Klubmedlemmer Brian og Helle afholdt et winter-meet med 21 deltager til spisning og klub hygge.
  Klubmedlem Niller har afholdt et garage møde med et tema omkring dæk og fælg størrelser til Corvetter hvor ca. 10 medlemmer kom.
  I Pinsen en super fed tur til Sverige med nok det bedste vejr alle tre dage. Det var en tur med ren råhygge, super flot køretur rundt i det svenske og der deltog 16 personer.
  Der har været inviteret til US Meet Kettinge ved medlem René og Merete med helstegt pattegris med tilbehør inkl. drikkelse, samt levende musik til underholdning. Inden spisning var der et cruise rundt på Lolland og Falster med besøg på Vennerslund Gods og Krenkerup bryghus, Holten Strand ved Nysted blev sprunget over på grund af tidsnød, dog var der et medlem der nåede det. Der deltog i alt 40 personer heraf 14 medlemmer af CCCD.
  Der er afholdt et hyggeligt træf ved Viking Run med spisning både fredag og lørdag samt en masse biler af alle slags, der deltog 24 personer.
  Der er afholdt en garage dag hos Frank i Glostrup, hvor 9 medlemmer mødte op. Dem kunne der godt være flere af.
  Der er afholdt et efterårs træf henover en weekend på Krakær camping med ren råhygge og en fed udflugt til et motor museum

  Debat:

  Formålet med klubben fra start - Hvad sker der i vores biler og hvorfor. Fornemmer at vi nemt kan udvikle os til en kaffe-kage klub.
  Ønsker om flere tema-dage. "Teknikere" tilbyder sig gerne.
  Medlemmerne bør være mere aktive. Det er ikke bestyrelsen der skal gøre alt arbejdet. Evt. værksteds-forum på hjemmesiden.
  Der oprettes e-mail system til alle medlemmer, med mulighed for at framelde sig.

  4. Regnskab:

  Kassereren fremlagde i korte træk regnskabet. Startbeholdning kr. 23000,-. Slutbeholdning 47000,-.
  Regnskabet kan ses på hjemmesiden. Ønsker om en kort opstilling til udlevering på næste års GF.
  Bilag som indleveres til regnskabet SKAL indeholde mindst dato og navn.
  Best. ser på om man skal opbygge en kapital til jubilæer og lign.
  Medlemsliste opgøres og restanter slettes. Der arbejdes på en MOBILPAY ordning.
  Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

  5. Indkomne forslag:

  1. Hjemmesidens adgang.

  Emnet debatteret. Vi er en åben klub. Forslaget forkastet med 15 mod 1.

  2. 1 FDA medlemskab.

  Debat. FDA er vores "Fagforening". Forsikringer kræver medlemskab for at give rabat. Best. skal informere bedre om fordele, og om de problemer der har været. "FDA-kortet". Forslaget blev forkastet med betydeligt flertal.
  2. 1a. Der nedsættes et udvalg som har kontakten til FDA. Forslaget vedtaget enstemmigt.

  2. 2 Ændring af regnskabsår

  . Forslaget var ikke tydeligt nok, og forslagsstiller var fraværende, så man besluttede at fortsætte efter de nuværende regler. Forslaget afvist.

  2. 3 Vedtægter vedr. afstemning.

  Der forsættes efter nuværende regler, for ikke risikere falske mails, som kunne udnyttes til et "kup". Forslaget afvist.
  6. Kontingent:

  Kontingent forsætter uændret med 350,- kr. det kommende år. Husk at betale til tiden. 1./9. TAK.

  7. Valg af bestyrelse:

  På valg 3 bestyrelsesmedl. samt en suppleant.
  Opstillet til best.: Jesper Bornhuus #95, Jess Sommer #157, Niels Bay-Nielsen #61, Bjarne Andersen #140.
  Valgt blev: Jesper, Niels og Bjarne.
  Opstillet til supl.: Leif Thomsen #158 som blev valgt.
  <
  Konstituering:

  Formand Michael Pedersen #26.
  Næstf. Karsten Serup #7.
  Kasserer Jesper Bornhuus #95.
  Best. medl. Niels Bay-Nielsen #61
  Niels Bay-Nielsen #61
  Bjarne Andersen #140.

  Revisor:

  Annette Ottesen #73 genvalgtes.
  Revisorsupl.: Tina Serup #7.

  8. EVT:

  Tøjudvalg søger større interesse.
  Se mulighederne på hjemmesiden.
  Tøj er kun for medlemmer.
  Da vores økonomi er fin, kunne man måske betale for indslag ved kvartalsmøderne. Evt. også give tilskud til bropassage.

  CCCD vandre-pokalen blev i år tildelt Niels for godt arbejde med bl. a. FDA problematikken "FDA-kort".

  9. GF afsluttet med tak til ordstyreren for god ro og orden.

  Skrevet af Jancon nov. 2018.