• Noget at se frem til

  Viking Run

  Fra: 04-08-2022 01:00
  til: 07-08-2022 19:00

 • Velkommen til

  Arnebonnesen
  28/11

  Hjortendk
  15/11

  Eg
  16/10

  Faxe
  24/09

  Henrik F
  24/09

 • Vetteshop

 • vejret

 • Olie Priser

 • Video


 • Corvette Museum

 • Flere tweetss

 • facebook

 • God Jul fra FDA

  http://wp.fda-biler.dk/wp-content/th...ges/header.jpg
  Hej alle ude omkring i landet.

  FDA-pokalen.
  Vi har i år på måden at tilmelde kandidater på. Tidligere var det klubbernes bestyrelse der tilmeldte deres kandidat, men de forskellige bestyrelser havde problemer med at melde tilbage. Derfor har vi i år lagt det ud på hjemmesiden, med opfordring til ALLE medlemmer om at tilmelde deres egen kandidat. Der er ikke ret mange der har tilmeldt kandidater, så her er en opfordring til jer alle om at få det gjort.

  GENERALFORSAMLING D. 19. JAN. 2013
  Alle indkaldelser er sendt ud, så har I ikke modtaget den i jeres klub, så lad os lige høre fra jer.
  Husk at forslag til ændringer af love og vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dvs. d. 6. januar.
  Husk at tilmelde jer generalforsamlingen, af hensyn til spisning efter denne. Der kan tilmeldes 2 fra hver klub.
  Til alle…. VI SKAL BRUGE FOLK TIL BESTYRELSEN. Så hvis du har et lille bestyrelsesmedlem i maven, må du meget gerne stille op under FDA’s fane. Dette skal gøres til bestyrelse i din klub som videresender dette til FDA’s bestyrelse. Jeg kan fortælle at det er anderledes at sidde i FDA’s bestyrelse, fordi vi har kontakt til politikere og myndigheder, på flere niveauer.

  BELLA CENTER D. 21-24 MARTS 2013
  Bella Center har henvendt sig til FDA og spurgt om vi kunne tænke os at fylde en hal C5 med Amerikanerbiler i forbindelse med Biler I Bella. Det har vi fra bestyrelsens side sagt ja til. Vi har 15 standpladser i forskellige størrelser, spændende fra 36 til 200 kvm. Det skal IKKE kun være ”SMYKKESKRIN” i kommer med. Det må meget gerne være helt almindelige brugsbiler. Vores tanke er, at hver enkelt klub laver en stand med deres eget tema. Vi påtænker at præmiere den bedste stand med en MEGA stor pokal. Og vi vil forsøge at få nogle sponsorer så vi kan uddele flere præmier.
  Hver standplads får strøm, men ikke så meget at man kan fyre lysshow af.
  Alle biler der udstilles får hver 2 indgangsbilletter samt en p-billet til alle dage.
  Vi arbejder i øjeblikket på at få rabat på FDA-kortet.
  Vi håber selvfølgelig at I derude vil støtte op om dette arrangement, da det er her I kan vise Hr. og Fru Danmark at der stadig findes USA-bilklubber i Danmark.

  Til slut vil vi i FDA’s bestyrelse ønske jer alle en god jul og et godt nytår, med håb om en rigtig god og solrig sommer 2013.

  Dennis, Formand FDA
 • Tweets