• Generalforsamling 2012 - Referat

  Attachment 3678

  Referat af CCCD generalforsamling d. 03-11-12.


  Bestyrelsen indstillede Christian som dirigent, forsamlingen vedtog det enstemmigt. Dirigenten tog ordet, konstaterede at GF var indkaldt rettidigt, at der var en dagsorden tilstede og gav derefter ordet til formanden.

  Formands beretning

  Formanden(Claes) beskrev i sin beretning de aktiviteter der havde forløbet i sommeren. Claes nævnte Roskilde havn, hvor utrættelige Jesper og Jette tit stillede op med klub bilen og sørgede for lidt til halsen og maven. Træffet på Herlufgaard blev nævnt og ikke mindst Vikingerun, som blev et stort tilløbsstykke med både TV dækning, konkurrencer og en hal som var indrettet efter alle kunstens regler. Sensommeren bød da også på ture som Egeskov og Kims garage. Formanden sluttede sin beretning med at der stadig var aktiviteter på programmet såsom whisky smagning og det skulle ikke undre formanden hvis der ikke dukkede en julefrokost op eller lignende.

  Kasserens beretning

  Dirigenten gav derefter ordet til kasseren(Helle) som fremlagde klubbens regnskab, men ikke budget. Regnskabet bliver lagt ud på hjemmesiden, så der er ikke nødvendigt at beskrive tallene i referatet, derimod er det vigtigt at notere sig at regnskabet blev godkendt af den fremmødte forsamling, samtidig med at der var enighed om at fortsætte medlemskontingentet uændret. Dan spurgte hvad den største udgift havde været i år og til det svarede Helle, at det var Vikingerun, idet der var indkøbt bl.a. nogle posters og klistermærker som havde været dyre. Helle sluttede af med at hun fastholdt de åbne regnskaber på hjemmesiden og at bestyrelsen var blevet enig om give kasseren fuldmagt til beløber for arrangementer i klubregi under 2500. kr. kunne kasseren selv godkende, uden at skulle indhente den øvrige bestyrelses godkendelse. Formålet med dette er at gøre arbejdsgang lidt mere smidig.

  Vetteshop

  Christian(fossette) som bestyrer vetteshoppen, kom med et kort indlæg vedrørende udviklingen af shoppen, som var hæmmet en del af manglende aktivitet fra Andreas side, men meningen er at få shoppen på hjemmesiden når kollektionen er klar og David har oprettet mulighed for at kunne lave penge transaktioner.

  Valg af bestyrelse

  På valg til bestyrelsen var: Formanden(Claes)
  Kasseren (Helle)
  Bst. Medlem Kim
  Bst. Medlem Karsten

  Alle fire genopstillede og da der ikke var andre kandidater, blev alle fire enstemmigt genvalgt. Leif påpegede det uheldige i at både formand og kasser var på valg samme år, og der var enighed om at sætte kasseren på valg næste år så der kom en systematik ind i fremtidige valg.

  Indkomne forslag

  Ingen.

  Eventuelt

  Brian fremkom med et forslag vedrørende en rullefelts dag, hvor Sten fra Faxe stillede sit felt og garage til rådighed en dag for 3000. kr. Der var almindelig stemning for at det var en god ide og at klubben jo kunne give de 2500. kr. for et klub arrangement og at deltagerne bidrog med de resterende 500. kr. Allan spurgte ind til om det kunne kombineres med lidt gril og sodavand og svaret var at det var helt utænkeligt, at der ikke skulle være grill og sodavand til et hvilket som helst CCCD arrangement.(så er det på plads)

  Der blev foreslået et svenskertræf i 2013fra Leifs side og til det blev der bemærket at der var et træf/tur i støbeskeen d. 10. august i Jylland arrangeret af Kim, Karsten og Roald. Det ene udelukker som bekendt ikke det andet, så der var enighed om at vi skulle forsøge at få både svensker og jyde turen op af stå og koordinere datoer så det blev så optimalt som muligt.

  Vores nye medlem Preben kom med et indlæg om hvordan det havde været at tilgå en klub som vores, med en problemfyldt corvette og bortset fra lidt manglende info om rabatter og lignende var han rigtig glad for den interesse og hjælp der havde mødt ham både på internettet, men også ude blandt medlemmerne, webmaster blev enig med sig selv om at kigge på introen vedrørende nye medlemmer. Der var også en ide fra forsamlingen(fik ikke navnet) om at nye medlemmer lavede en intro om sig selv og sin bil, en skabelon til det blev nævnt. David kom med et af sine frække ord i den forbindelse, som vistnok hed ”onepage” til nye medlemmer.

  Årets medlem

  Formanden tog igen ordet i forbindelse med udnævnelsen af årets medlem, Claes nævnte sidste års, årets medlem Jesper som havde gjort en stor indsats for at styrke klubånden, men valget faldt i år på Anders som har arrangeret Egeskov og var den store grillmester ved Herlufgaard træffet. Anders fik overrakt den enorme vandre pokal for sin fine indsats.

  Afslutning

  Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden.
 • Tweets